Privacyverklaring

R. van der Weerd Landbouwmachines, gevestigd aan Reigerweg 18, 8263 BB Kampen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
R. van der Weerd Landbouwmachines BV
R. van der Weerd Melkmachines BV
Reigerweg 18
8263 BB Kampen
0031 (0)38 – 33 14 345
klik hier voor het e-mailadres

Persoonsgegevens die wij verwerken

R. van der Weerd Landbouwmachines verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanderweerdkampen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

R. van der Weerd Landbouwmachines verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Voor de levering/uitvoering van onze producten en/of dienstverlening die u bij ons afneemt

Geautomatiseerde besluitvorming

R. van der Weerd Landbouwmachines neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R. van der Weerd Landbouwmachines) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R. van der Weerd Landbouwmachines bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

R. van der Weerd Landbouwmachines verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R. van der Weerd Landbouwmachines maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor analytische of tracking doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R. van der Weerd Landbouwmachines en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanderweerdkampen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. R. van der Weerd Landbouwmachines wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R. van der Weerd Landbouwmachines neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanderweerdkampen.nl

Wijzigingen

R. van der Weerd Landbouwmachines houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie 1.0 – 2023

Kennismaken

Bent u op zoek naar een veelzijdige mechanisatiepartner op het gebied van landbouw, tractoren, melktechniek en tuin & park? We gaan graag in gesprek wat wij voor u kunnen betekenen. Neem contact met ons op via ons telefoonnummer of e-mailadres. Of kom bij ons langs in de winkel.

Direct contact
Reigerweg 18
8263 BB Kampen
copyright © 2024 R. van der Weerd Landbouwmachines
Privacyverklaring | Metaalunie voorwaarden